Henk van Velzen-prijs 2012 uitgereikt aan stichting levende molens centrum voor molinologie

Sinds vele jaren zet de Stichting Levende Molens te Roosendaal zich in voor
molens in Nederland en Vlaanderen. Zij omschrijft haar eigen activiteiten als
volgt: “Molens vinden hun oorsprong in een kleinschalige, ambachtelijke
samenleving. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat hun aantal in de voorbije
decennia dramatisch is geslonken. Hun economische betekenis is vrijwel nihil
geworden. Voor onze voorouders daarentegen waren de molens onmisbare
werktuigen. Het is dan ook boeiend om te zien, welke rol de molens in het
verleden hebben gespeeld en welke ontwikkeling ze hebben doorgemaakt in de
loop der eeuwen.”
De Stichting Levende Molens probeert zoveel mogelijk mensen ervan te
overtuigen, dat molens en molenlandschappen het behouden waard zijn. Niet
als doodse monumenten, maar als levende werktuigen. Tot 2011 was in het
klooster Mariadal te Roosendaal het bezoekerscentrum van Stichting Levende
Molens gevestigd: het "Centrum voor Molinologie". Zonder de andere
bestuursleden daarin te kort te willen doen, kan gesteld worden dat als
drijvende kracht haar voorzitter John Verpaalen belangeloos vele
molenliefhebbers heeft ontvangen. Bezoekers konden daar vele artikelen, zoals
boeken en prentbriefkaarten kopen. Tevens herbergt de stichting diverse
molenverzamelingen van molenvrienden, die zij aan de stichting ter
beschikking hebben gesteld.
Deze niet tanende inzet van de stichting, haar voorzitter, haar bestuursleden,
rechtvaardigt de toekenning van deze prijs. Het is de wens van het bestuur van
vereniging “De Westbrabantse Molens” dat de stichting nog vele jaren haar
activiteiten voortzet, hopelijk in een nieuw bezoekerscentrum.
We feliciteren dan ook haar bestuursleden John Verpaalen, Willem Bastiaanse,
Niek van Eekelen, Marijn Kaufman, Ina en Peter Munnik, Paul van Roemburg
en hun webmaster Aimé Smeijers met het bereikte resultaat.
Oudemolen, 31 mei 2012.
A.H.P.M. Meesters, voorzitter P. Kruisenga, secretaris
Sinds vele jaren zet de Stichting Levende Molens te Roosendaal zich in voor
molens in Nederland en Vlaanderen. Zij omschrijft haar eigen activiteiten als
volgt: “Molens vinden hun oorsprong in een kleinschalige, ambachtelijke
samenleving. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat hun aantal in de voorbije
decennia dramatisch is geslonken. Hun economische betekenis is vrijwel nihil
geworden. Voor onze voorouders daarentegen waren de molens onmisbare
werktuigen. Het is dan ook boeiend om te zien, welke rol de molens in het
verleden hebben gespeeld en welke ontwikkeling ze hebben doorgemaakt in de
loop der eeuwen.”
De Stichting Levende Molens probeert zoveel mogelijk mensen ervan te
overtuigen, dat molens en molenlandschappen het behouden waard zijn. Niet
als doodse monumenten, maar als levende werktuigen. Tot 2011 was in het
klooster Mariadal te Roosendaal het bezoekerscentrum van Stichting Levende
Molens gevestigd: het "Centrum voor Molinologie". Zonder de andere
bestuursleden daarin te kort te willen doen, kan gesteld worden dat als
drijvende kracht haar voorzitter John Verpaalen belangeloos vele
molenliefhebbers heeft ontvangen. Bezoekers konden daar vele artikelen, zoals
boeken en prentbriefkaarten kopen. Tevens herbergt de stichting diverse
molenverzamelingen van molenvrienden, die zij aan de stichting ter
beschikking hebben gesteld.
Deze niet tanende inzet van de stichting, haar voorzitter, haar bestuursleden,
rechtvaardigt de toekenning van deze prijs. Het is de wens van het bestuur van
vereniging “De Westbrabantse Molens” dat de stichting nog vele jaren haar
activiteiten voortzet, hopelijk in een nieuw bezoekerscentrum.
We feliciteren dan ook haar bestuursleden John Verpaalen, Willem Bastiaanse,
Niek van Eekelen, Marijn Kaufman, Ina en Peter Munnik, Paul van Roemburg
en hun webmaster Aimé Smeijers met het bereikte resultaat.