Henk van Velzen-prijs 2008 uitgereikt aan Stichting Oudemolen

voor de inspanningen en de tomeloze inzet, die de stichting zich gedurende een lange reeks van jaren heeft getoond, om een onttakelde molen aan te kopen, het restant van de molen geplaatst te krijgen op de rijkslijst van beschermde monumenten en de molen-romp volledig te herstellen tot een maalvaardige korenmolen. Bij de restauratie is goed gebruik gemaakt van alle elementen, die nog in de molen aan-wezig waren, dan wel te reconstrueren, waarbij als belangrijkste deel genoemd kan worden, het terug aanbrengen van het zelfzwichtingssysteem. Ook de kleurstelling en het rollenkruiwerk werden weer gerestaureerd, zoals die het laatst waren tijdens de onttakeling in 1967.