• RaamsdonskveerSlideshowWBM2
  • BavelSlideshowWBM
  • Vereniging

    De Westbrabantse Molens
  • Vereniging tot behoud van molens in West-Brabant

Vereniging De Westbrabantse Molens streeft naar:

* Promotie van Westbrabantse molens
* Behoud van molens en molenrestanten
* Handhaven van streekeigen kenmerken
* Draai- en maalvaardige molens
* Handhaven en herstel van de belevingswaarde
* Stimuleren van molenstudies


LogoNieuw4

Nieuws

Henk van Velzenprijs 2018 uitgereikt

Op zondag 9 december 2018 is voor de tiende maal de Henk van Velzenprijs uitgereikt. Deze prijs, vernoemd naar oud bestuurslid Henk van Velzen (1927-2007), wordt jaarlijks door onze vereniging uitgereikt aan één of meerdere personen die zich voor langere tijd hebben ingezet voor het molenbehoud in West-Brabant. Dit jaar is de prijs uitgereikt aan Rian van Riel, Carla Verdaas-Van Riel en Jack Verdaas, eigenaren en molenaar van korenmolen De Hoop te Bavel. De familie is al sinds 1911 eigenaar van de molen nadat zij deze van de aangetrouwde familie Rommens overnam. Tot de jaren '50 is de molen op windkracht in bedrijf gebleven en kwam daarna stil te staan. In 1977 is de molen zeer uitgebreid gerestaureerd en was sindsdien weer zeer frequent in bedrijf. Om het onderhoud te kunnen blijven waarborgen werd een horecagelegenheid in en om de molen gevestigd. Na het overlijden van Janus van Riel in 2003 kwam de molen in eigendom van zijn dochters Rian en Carla en schoonzoon Jack. Op de vertrouwde manier hebben zij ook altijd goed voor de molen gezorgd, en doen dat nog steeds. In oktober 2017 kwam bij regulier onderhoud echter aan het licht dat de constructie van de roeden danig door roest is aangetast dat de molen stilgelegd moest worden.

Met het oog op de toekomst hebben zij de uitbating van hun bedrijf over gedaan aan de jonge ondernemer Teun Gooijers en is voor restauratie en behoud van de korenmolen de Stichting Molen Bavel opgericht, welke over enkele weken het eigendom van de molen zal overnemen. Dit betekent niet dat de band tussen de familie en molen stopt, integendeel zelfs. Zowel Carla als Rian nemen zitting in het bestuur van de stichting en ook Jack blijft actief betrokken bij het technisch gedeelte van de restauratie. Het is hen te danken dat de molen na ruim 150 jaar nog steeds niet alleen het Bavelse maar het hele beeld van Breda siert.